Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

Цели на проекта


Към какво се стреми проекта:

Усилията ни ще са насочени към разработването на изчерпателен наръчник, обхващащ всички четири споменати по-горе продукта. Сътрудничеството между водеща издателска къща, учени, експерти по астрономия и училища не само ще спомогне за високото качество на продуктите, но и ще гарантира, че на целевите групи ще се предложат ресурси, преминали през обширно тестване и оценяване, за да се подсигури максималната приложимост, полезност и потенциал за бъдещо развитие.

Този проект е финансиран със съдействието на програмата Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“.

Настоящата публикация отразява единствено представите на авторите и нито Словашката Национална агенция, нито Европейската комисия носят отговорност за използването по какъвто и да е начин на съдържащата се в нея информация.

Резултати от проекта

По време на проекта STARS, чиято продължителност е продължителност 33 месеца, ще работим по следните интелектуални продукти, които са взаимосвързани и създават едно цяло:

  • STARS Методическо помагало за учители (О1) - готов за използване ресурс за учители, преподаващи предмети с астрономическо съдържание в основното училище; ще предостави иновативни методи и техники за това как да се направят уроците интересни, лесни за разбиране и развиващи в учениците критично мислене и умения за аналитично и абстрактно разсъждаване.
  • Mетодическо помагало

  • STARS Обучителна програма за учители (O2) - програма, която ще предложи иновативен и подробен подход за повишаване на практическите умения на учителите да изнасят уроците по същество. Съдържанието ще се подготви като текстови файлове и ще се дигитализира, за да се подсигури възможността за дистанционно обучение.
  • STARS Онлайн платформа (О3) - образователен ресурс със свободен достъп (OER, open education resource), който ще осигури достъп до всички останали продукти след приключване на проекта. Иновативният аспект на платформата се крие в нейния формат, съдържание, както и в плановете за бъдещото ѝ развитие.
  • Онлайн платформа
  • STARS Концепция за Програма за обучение по астрономия (O4) - идейно описание как по-добре да се презентира на астрономическото съдържание от учебните програми в основното образование и как да се засили/увеличи присъствието му в учебния материал
  • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem