Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

Ciele projektu


Cieľ projektu

Naším cieľom je vytvoriť komplexný nástroj zahŕňajúci všetky štyri uvedené výstupy projektu. Spolupráca vydavateľstva, univerzity, expertov na astronómiu a škôl ako projektových partnerov nebude prispievať iba k vysokokvalitným výstupom, ale aj zaistí, že cieľové skupiny projektu budú mať neobmedzený prístup k zdrojom, ktoré budú neustále testované a hodnotené, aby bola zabezpečená ich maximálna aplikovateľnosť a využitie v praxi, a zároveň bude vytvorený priestor pre ich ďalšie využitie.

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Výsledky projektu

Počas 33 mesiacov existencie projektu STARS budeme pracovať na nasledovných tzv. intelektuálnych výstupoch, ktoré sú navzájom prepojené a spolu tvoria jeden celok:

  • STARS Metodická príručka pre učiteľov (O1) – príručka je určená pre učiteľov na 2. stupni základných škôl učiacich predmety zahŕňajúce astronómiu a poskytnúť im relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.
  • Metodická príručka

  • STARS Tréningový program pre učiteľov (O2) - program, ktorý ponúkne inovatívny a komplexný prístup k zlepšovaniu praktických zručností učiteľov podať v procese vyučovania žiakom relevantné informácie. Obsah programu bude vytvorený v podobe textu, ale aj v digitalizovanej verzii, čo umožní učiteľom aj dištančné vzdelávanie.
  • STARS Online Platforma (O3) - voľne prístupný edukačný zdroj (OER), ktorý poskytne priestor všetkým ostatným výstupom projektu, aby mohli byť využívané aj po skončení projektu. Online platforma ponúkne inovatívny prístup z hľadiska formátu, obsahu, ale aj z hľadiska jej využitia v budúcnosti.
  • Online platforma
  • STARS Koncept edukačného programu na výučbu astronómie (O4) - koncept edukačného programu poskytne námety ako môžu byť astronomické témy lepšie predstavené z hľadiska kurikula a učebných osnov žiakom na 2. stupni základných škôl.
  • Koncept edukačného programu

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem